Bewustwording, Stof tot nadenken.

Op deze pagina vind je allerlei artikelen en one-liners die betrekking hebben op het Bewust worden van en een Voortschrijdend inzicht.

Vaccinatie,

de religie van een heilloze standaardprocedure…

door Désirée L. Röver © 2013 Spiegelbeeld september 2013

Iedere baby die in Nederland wordt geboren en aangegeven, krijgt via de ouders

automatisch een oproep voor deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Alle

begeleidende voorlichting ademt de sfeer van “Vaccinaties zijn veilig en effectief”, en de

‘bijwerkingen’ genoemd in brochures en documenten, klinken dan ook steeds verbazend

onschuldig. Niettemin betekent iedere vaccinatie dat de ontvanger wordt geïnjecteerd met

een ziekte... En dat is een onnatuurlijke handeling die altijd gevolgen heeft.

Waarom is de gezondheid van het individu ineens een zaak van de overheid? Waarom geven

zoveel mensen de verantwoordelijkheid over de eigen gezondheid en die van hun kinderen

zo gemakkelijk uit handen? Zijn het de angstscenario’s ¯ vroeger over polio, in 2009 over de

hun kinderen aan deze ‘standaardprocedure’ over te leveren, eerder emotioneel, dan

rationeel zijn? “Ik wil niet dat mijn kind polio krijgt!”, “Als ‘t slecht was, zou onze overheid

het toch niet aanbieden?” en “Iedereen doet ‘t”…

Logica?

Omdat we willen dat onze kinderen gezond zijn en blijven, laten we hen volspuiten met de

verwekkers van ziekten die we juist niet willen dat ze die krijgen... Hoe logisch is dat? En ¯

angst kan vluchten of vechten, maar niet rationeel en rustig nadenken...Waarom worden we

in de media aan de lopende band bang gemaakt: voor SARS, vogelgriep, Mexicaanse griep,

bof, mazelen en kinkhoest ¯ deze laatste zijn normale kinderziekten die de meeste ouderen

onder ons als kind allemaal gewoon hebben gehad… De rij griezelverhalen om ons aan de

vaccins te krijgen, is eindeloos. Waarom vertellen de betrokken instanties nooit spontaan

aan ouders dat, naast de bedoelde ziekteverwekker(s), vaccins ook vol zitten met onbekende

besmettingen, vreemd DNA en RNA, giftige metalen en andere gevaarlijke stoffen? En

waarom krijgen ouders niet tegelijk met de oproep de productinformatie aangeboden zodat

ze een werkelijk afgewogen beslissing kunnen nemen? Want alleen na het lezen van de

informatie voor artsen weten ze wat ze bij hun baby wel, of juist niet willen laten inspuiten!

Om het voor ouders gemakkelijk te maken, heb ik het document ‘RVP vaccins en

inhoudsstoffen’ samengesteld. Dit is een overzicht van alle informatie over ieder RVP-vaccin:

ziekteverwekkers, cultuurbodems, adjuvantia, chemicaliën etc., te vinden op

www.desireerover.nl/vaccinaties/.

Kunnen we zeker weten dat, zoals de propaganda vertelt, vaccinatie bijdraagt tot de

gezondheid van kinderen? Iets dat mij altijd hogelijk verbaast is, dat de goedkeuring van een

vaccin door de European Medicines Agency (EMA) en door de Nederlandse

Gezondheidsraad, in feite drijft op de uitkomsten van studies door de producent zelf zijn

uitgevoerd en/of gefinancierd. En verder, dat bij het testen van het desbetreffend vaccin,

het placebo óf een ander vaccin is, óf een oplossing met daarin de adjuvantia (giftige

hulpstoffen), maar nooit een neutrale zoutoplossing… Dat is een zekere manier om je vaccin

geflatteerd uit de tests te laten komen, de negatieve effecten van je ‘placebo’ zijn dan

immers natuurlijk ook legio!

In de afgelopen jaren is het aantal vaccins flink toegenomen, terwijl de realiteit laat zien dat

er nu meer dikke kinderen, en meer kinderen met ADHD-klachten en leermoeilijkheden zijn

dan ooit tevoren. Vermoedelijk zijn daarvoor meer aanleidingen dan alleen vaccinatie, want

ziekte heeft nooit één enkele oorzaak, (zie de afbeelding met voorbeelden van

multicausaliteit), maar het blijft opvallend. Vooral omdat uit een Duitse televisie-uitzending

(Franse versie op 26 oktober 2010) over cijfers van een studie van het Robert Koch Instituut

onder 18.000 kinderen, blijkt dat ongevaccineerde kinderen het meest gezond zijn.

http://www.dailymotion.com/video/xgq2t3_les-enfants-non-vaccines-sont-en-bienmeilleure-

sante_news

Psychisch trauma

Waar niemand bij stilstaat, is dat vaccinatie de essentiële vertrouwensband tussen moeder

en kind beschadigt. Want wie houdt de baby vast tijdens de injectie(s)? Juist: meestal de

moeder. De boodschap die met de pijn van de vaccinatienaald bij de baby binnenkomt, is:

“Mijn moeder beschermt mij niet”. En zo besluiten kinderen onderbewust dat ze hun

moeder nooit meer blindelings kunnen vertrouwen… Naast lichamelijke schade, betekent

vaccinatie daarom ook een emotioneel, psychisch en sociaal trauma, met grote gevolgen...

Vaccins - wat zit erin?

Om te beginnen het belangrijkste, maar zeker niet het enige: de bedoelde ziektekiemen. De

meeste ouders (en vaak ook artsen) denken niet veel verder. Die ziektekiemen worden

gekweekt op cultuurbodems zoals bevruchte kippeneieren (griep), cellen van geaborteerde

baby’s (rode hond), kankercellen van honden en mensen (de nieuwste griepvaccins),

niercellen van apen (polio), of in substanties die genetisch zijn gemanipuleerd vanuit

nachtuiltjes en schimmels (HPV). Bevat een vaccin meer stammen ¯ van dezelfde of van

verschillende ziektekiemen ¯ dan is iedere stam daarvan apart gekweekt in een eigen

cultuurbodem, en iedere stam brengt daardoor zijn eigen portie vervuilingen mee in de

eindcombinatie. Die wordt wel ‘gezuiverd’, maar dat is lang niet afdoende. Goede

voorbeelden daarvan zijn het kankerverwekkende apenvirus SV40 en het cytomegalovirus

(een soort super herpes stealth virus) in de poliovaccins. De SV40-stammen die 50 tot 60 jaar

na hun poliovaccinaties door Michele Carbone zijn gevonden in de tumoren van volwassen

Amerikanen, zijn het beste bewijs dat vaccinatieschade er heel lang over kan doen om

zichtbaar te worden...

In vaccins blijven ook stoffen achter die tijdens het productieproces werden gebruikt:

chemicaliën als formaldehyde (kankerverwekkend lijkenbalsem) en polysorbaat 80

(emulgeermiddel dat in muizen onvruchtbaarheid veroorzaakt). Die horen in geen enkel

lichaam thuis, net zo min als de aluminiumzouten die opzettelijk zijn toegevoegd als

‘adjuvans’ om de immuunrespons (de productie van antilichamen) te verhogen. Deze hele

vaccinsoep wordt vervolgens op een onnatuurlijke manier in het lichaam binnengebracht:

via een injectienaald. En daarmee hebben alle hiervoor beschreven stoffen en

verontreinigingen onbeperkt de gelegenheid om tot diep in de weefsels en organen van

onze gevaccineerde baby’s door te dringen, en daar ongestoord, op de korte en/of lange

termijn, allerlei schade aan te richten. Ook is het goed om te beseffen dat de genetische

informatie die met een vaccin het lichaam van een baby wordt binnen gespoten, het

genoom van de baby voor altijd verandert, want het vermengt met dierlijke- en/of

menselijke genetische informatie vanuit desbetreffende gebruikte cultuurbodems. Zo zijn de

koepokvaccinaties van Edward Jenner de eerste genetische vervuiling van de mens. Pokken

heten in het Engels smallpox, omdat de great pox een andere naam was voor syfilis, een

aandoening nauw verwant aan de koepok.

Is deze informatie bekend bij de ouders die hun baby op het consultatiebureau laten

injecteren? Nee, want nogmaals, de officiële informatie die ze met het babyboekje en de

vaccinatie-oproep krijgen, is zeer eenzijdig. Vermoedelijk denkt de spuitende arts hier ook

nooit over na… Wanneer de consultatiebureau arts van mijn jongste kleinzoon enige

maatstaf is, zou ik haast denken dat zij van elk gespoten vaccin een commissie opstrijkt. In

Groot-Brittannië gebeurt dat wel. De voor de hand liggende vraag is hier natuurlijk: “Hoe kun

je van deze handelingen ooit gezondheid verwachten?” Gelukkig betwijfelen steeds meer

jonge ouders of deze ingrijpende medische gewoonte het leven van hun baby inderdaad

verbetert.

De boodschap van cijfers

Op het moment dat rond 1960 de huidige massavaccinatie begon, waren vanaf de 1860s de

ziekten waartegen men ging spuiten, al voor meer dan 90% verdwenen vanwege

verbeteringen in voeding, hygiëne en sanitaire voorzieningen. Roodvonk is nagenoeg

verdwenen zonder enig vaccin! De grafieken van de voorstanders van vaccinaties beginnen

dan ook altijd pas rond 1960, nooit bij 1850 of 1900! Oudere cijfers laten zien toen in

Engeland in 1853 koepokvaccinaties werden verplicht gesteld, er daarna grote

pokkenepidemieën kwamen met zeer vele doden. De epidemie in Nederland in 1871 had

39.090 officieel gemelde gevallen, waarvan 17.443 gevallen wel waren gevaccineerd, 15.691

niet, en 5.956 waarvan niet bekend. Let wel, koepokken en menselijke pokken zijn twee

totaal verschillende virale entiteiten. Deze ‘uitvinding’ van Edward Jenner in 1792 is dan ook

een totale farce. Niettemin zijn ook de huidige pokkenvaccins nog altijd op Jenner’s

koepokmythe gebaseerd… Waarom er daarvan in een genetisch gemanipuleerde variëteit 20

miljoen doses in Nederland klaarliggen, geeft te denken.

Cijfers uit 2009 tonen aan dat hoe meer vaccinaties een land aan zijn baby’s en peuters

geeft, des te meer kinderen er sterven tussen 0 en 5 jaar. Toen in Amerika in 2002

griepvaccins voor kinderen onder de 5 jaar werden verplicht, schoot volgens de Centers for

Disease Control Vital Statistics Reports daarna de mortaliteit direct als een speer omhoog.

Een Japanse grafiek van autisme na BMR- en mazelenvaccinaties onder kinderen geboren

tussen 1988 en 1995 laat eveneens een duidelijke correlatie zien tussen de hoeveelheid

vaccins en het aantal gevallen.

Besmetting, natuurlijk vs. vaccinatie

Ziektekiemen kunnen normaliter in het lichaam binnenkomen via alle lichaamsopeningen:

mond, keel, neus, ogen en oren, anus en vagina. Op al die plaatsen ontmoeten ze

slijmvliezen met daarin de IgA-bewakers, lichaamseigen stoffen die de eerste verdediging

vormen tegen ongenode gasten. Heel anders is het wanneer de huid wordt beschadigd, zoals

door een wespensteek, of de beet van een teek, bedwants, slang, schorpioen etc. In dat

geval komen de vreemde stoffen direct in de bloedbaan van het slachtoffer terecht.

Vaccinatie doet precies hetzelfde: via een injectienaald wordt de beschermende huid

doorboord om vervolgens een heksenbrouwsel van ziekteverwekkers en begeleidende

gifstoffen in het lichaam binnen te spuiten. En dat is niet zoals in de natuurlijke situatie van

besmetting, waarbij er maar één ziektekiem tegelijk binnenkomt, per vaccin zijn er dat soms

zes of meer tegelijk...

Een bevriende natuurarts schreef mij: “Vaccinatie beïnvloedt voornamelijk het IgG

(immuunglobuline G, aanwezig in serum, wordt geproduceerd bij continue of herhaalde

stimulatie met een ziekteverwekker). Een natuurlijke infectie verhoogt het IgA via de

slijmvliezen (immuunglobuline als eerste verdedigingslinie in de slijmvliezen van alle

lichaamsopeningen, mond, neus, keel etc.). IgG en IgA raken door vaccinatie dus helemaal

uit balans. Normaliter zijn alle Ig’s in een bepaald evenwicht. Vroeger had je zelden een IgA

deficiëntie, en nu heel erg vaak. Dat kan lang goed gaan, maar ook ernstig mislopen. M.”

De Amerikaanse traumachirurg dr. Rebecca Carley legt op een video uitgebreid uit hoe het

door vaccinatie ’voorkómen’ van een ziekte, in feite onderdrukking oplevert van de celgemedieerde

respons (T-cellen, de ‘opruimploeg’)! Door het via vaccinatie kunstmatig

opjagen van de antilichaam productie (B-cellen) is het lichaam niet meer in staat tot het

aanvallen en opruimen van lichaamsvreemde organismen (antigenen,

ziekteverwekkers).Dus, in tegenstelling tot het voorkómen van ziekte, brengt vaccinatie in

werkelijkheid de desbetreffende ziekteverwekker diep in de organen en weefsels van het

lichaam binnen, en wordt tegelijkertijd het immuunsysteem ervan weerhouden om de

infectie ooit op te lossen… Sinds dr. Carley vanwege haar kritiek op de gevestigde medische

orde uit het systeem is gezet, houdt zij zich bezig met het ontstoren van vaccinatieschade. Zo

werkt ze veel met autistische kinderen. Met haar ‘Hippocrates protocol’ leert ze de mensen

om met een individueel toegesneden combinatie van homeopathie en

voedingsvoorschriften te ontgiften en het interne milieu van hun lichaam weer in balans te

brengen. http://www.reversingvaccineinduceddiseases.com/

Historie

Variolatie is de eerste vorm van kunstmatig het lichaam trachten aan te zetten tot het

produceren van weerstand. Variolatie is het inkerven van de huid van een gezond persoon

en het in deze kunstmatige opening inbrengen van het pusmateriaal van een pokkenpatiënt.

In de 18e eeuw reisden in landen als Turkije oude vrouwen rond met potjes verzameld

pokkenpus. Gegadigden werden via variolatie met pokken besmet, in de hoop dat zij een

milde vorm van deze ziekte zouden doormaken, en zo verschoond blijven van een

natuurlijke besmetting. Die gewenste mildheid laat zich echter niet dwingen! Veel van deze

‘vrijwilligers’ werden dan ook slachtoffer van de ziekte en raakten ernstig verminkt (pokdalig

gezicht), of stierven zelfs. Want net zoals bij de hedendaagse vaccinatiepraktijken geldt,

bepaalt bij de desbetreffende persoon de mate van

status van immuniteit en van vitaminen, mineralen en spoorelementen ¯ of hij/zij zo’n

ingrijpende procedure zonder kleerscheuren doorstaat. Edward Jenner ving daarvan een

variant op van de boer Benjamin Jesy, die hiervoor bij zijn vrouw en kinderen koepokkenpus

had gebruikt. Jenner aapte dit na met zijn zoon en die van de tuinman. Beide kinderen

werden vele malen door Jenner ‘gevaccineerd’ (Vacca is Latijn voor koe). Jenner’s biograaf

John Baron schreef dat Jenner’s zoon “nooit goed in het hoofd” was (een eerste geval van

autisme?) en dat hij en de zoon van de tuinman net in de 20 stierven aan TBC, een aan

koeien gerelateerde ziekte.

Verbazing

Vanuit mijn verbazing over zoveel onlogica in de basis van de hedendaagse zogenaamd

wetenschappelijk verantwoorde vaccinatiepraktijk, ging ik op zoek naar de oorsprong van de

vaccinatiegedachte, en naar wat er daarover door de tijden heen door artsen en anderen is

gezegd.

Wat ik in de geschiedenis ontdekte in het kielzog van vaccin

¯ is het compleet tegenovergestelde van bescherming en gezondheid! Naast Jenner’s

koepokvaccinaties die een spoor van ellende hebben achtergelaten, vond ik een eindeloze

hoeveelheid van boeken, pamfletten, brieven, artikelen, getuigenissen en citaten van

wetenschappers, artsen en activisten over een sinds de 1850s post-vaccinale werkelijkheid

vol van epidemieën, ziekte, verminking, dood, verderf en ellende… In mijn boek

Baarmoederhalskanker, de HPV-vaccins als een ‘deus ex vagina’ heb ik daar een heel

hoofdstuk aan gewijd.

Vanuit eenzelfde verbazing als de mijne schreef de Britse arts E.M. Crookshank in 1889 zijn

boek History and Pathology of Vaccination. En getuige onderstaand fragment was al in 1722

duidelijk dat het gemanipuleer met ziektekiemen in het menselijk lichaam desastreuze

gevolgen heeft. Dr. Crookshank citeert hier een dr. Wagstaffe, arts in het St. Bartholomew’s

Hospital, die in 1722 in een brief aan een collega, dr. Freind, schrijft:

“En als het inkerven van pokken [variolatie] mogelijk zo giftig is dat deze methode bij

iedereen in de omgeving ervan de dood kan teweegbrengen, zou men wel eens de meest

gevaarlijke epidemie kunnen inkerven die we ooit hebben gekend. In hoeverre de wetgever

het als gepast zou moeten zien om in te grijpen om zo’n kunstmatige manier van een land te

ontvolken te voorkómen, is niet aan mij om te bepalen.”

Wat gebeurt er na vaccinatie?

Via een studie met een ware ademhalingsmonitor, ontworpen door haar echtgenoot,

biomedisch ingenieur Leif Karlsson, ontdekt dr. Viera Scheibner in 1988 dat vaccinatie de

grootste stressfactor is in het leven van een baby. De computer print-outs van deze

CotWatch monitor laten overduidelijk zien dat de directe effecten van vaccins zich tot

minimaal 42 dagen na injectie kunnen manifesteren. Het Nederlandse RVP-vaccinatieschema

geeft baby’s op de leeftijd van 2, 3 en 4 maanden telkens twee vaccins met daarin maar liefst

17 verschillende stammen van in totaal 7 verschillende ziekteverwekkers. De baby is de

eerste vaccinatie dus nog niet te boven, of de volgende komt daar alweer overheen. De

periode na vaccinatie die de autoriteiten accepteren voor een mogelijk oorzakelijk verband

tussen een negatief effect en een vaccinatie, is twee, hooguit 7 dagen...

In de afwijkingen die in de ademhaling van alle baby’s in haar studie na vaccinatie plotseling

optraden, herkende dr. Scheibner het Niet-specifieke stress syndroom van de Hongaarse arts

Hans Selye. Die beschreef drie typerende reactiefasen in het lichaam van een zoogdier of

een mens na contact met een giftige stof. Na het vergelijken van de doodsmomenten van in

de medische literatuur gerapporteerde gevaccineerde wiegendoodbaby’s, vond dr.

Scheibner dat die momenten grotendeels samenvielen met de kritieke dagen die zij binnen

de drie fasen van Selye had gevonden. Na 3 jaar intensief onderzoek kon ze dan ook, net als

Charlie Kalokerinos, niet anders dan concluderen: “Vaccins doden baby’s”. Om te begrijpen

hoe dat precies komt, is dr. Scheibner sinds 1988 de gerenommeerde medische

wereldliteratuur gaan bestuderen, nu al meer dan 100.000 pagina’s! Ze schreef daarover

twee boeken: ‘Vaccination, the Medical Assault on the Immune System’, en ‘Behavioural

Problems in Childhood, the Link to Vaccination’. En in de British Medical Journal (BMJ) zijn

onder ‘Rapid Responses’ vele van haar belangwekkende en grondig onderbouwde

commentaren te vinden op in dat tijdschrift gepubliceerde artikelen.

Vaccinatieschade, of kindermishandeling?

Nog even terugkomend op Shaken Baby Syndrome, deze hypothese werd in 2001

geformuleerd door de National Association of Medical Examiners en later bevestigd door de

American Academy of Pediatrics (AAP). Voor ons gewone mensen is het maar raar dat sinds

2001 ineens over de hele wereld de meest uiteenlopende soorten en typen ouders allemaal

hun baby’s zijn gaan schudden…! In werkelijkheid is SBS een emotionele pseudo-diagnose

waardoor de ouders of verzorgers kunnen worden beschuldigd van kindermishandeling,

terwijl vaccinatie de werkelijke oorzaak is van de verwondingen aan de baby.

Na vaccinatie trekt het lichaam alles uit de kast om aan de lawine aan gifstoffen van

uiteenlopende aard het hoofd te kunnen bieden (fase 1). Vitamine C is daarbij een van de

meest belangrijke hulpmiddelen. Deze stof is een voor de mens essentieel macronutriënt:

d.w.z. we kunnen vitamine C niet zelf aanmaken (dieren kunnen dat wel), als we er te weinig

van hebben, worden we ziek, en als we geen vitamine C hebben, gaan we dood. Wanneer na

vaccinatie vitamine C niet of onvoldoende in de voeding aanwezig is, gaat het ‘rampenplan’

in: het lichaam haalt vitamine C uit de eigen weefsels. Aangezien vitamine C een onmisbare

bouwsteen is voor collageen, en botten en vaten grotendeels uit collageen, bestaan,

betekent dit onttrekken van vitamine C aan de eigen weefsels dat bloedvaten beschadigd

raken en gaan lekken (bloedingen), en dat botten breuken gaan vertonen... SBS is dus in feite

acute scheurbuik…

De bij scheurbuik optredende bloedingen onder de schedel zijn al in 1668 benoemd door de

Britse arts Willis. Hiller bewees in 1972 dat de door Caffey in 1946 beschreven fracturen in

de lange beenderen bij kinderen met een chronisch subduraal hematoom, signalen typerend

voor scheurbuik zijn. Ondanks al die beschrijvingen, denkt iedereen bij een baby die met

bloedingen en botbreuken in een ziekenhuis belandt, meteen alleen maar aan

kindermishandeling, en helemaal niemand aan vaccinatieschade (immers: “Vaccinaties zijn

veilig en effectief”). Het bepalen van het verschil tussen vaccinatieschade en

kindermishandeling is relatief simpel: Een laboratoriumtest kan in bloed en serum van de

baby de niveaus van vitamine C en histamine vaststellen. Is histamine huizenhoog en

vitamine C bijna nul, dan is er sprake van acute scheurbuik, ofwel een acuut tekort aan

vitamine C. Vaccinatieschade dus!

door Désirée L. Röver © 2013 Uit Spiegelbeeld september 2013

.......................................................................................................................................................................

Argumenten voor ontoerekeningsvatbaarheid van

de maatschappij: de echte oorzaak achter de

wereldwijde massale vergiftiging en de ondergang

van de moderne beschaving.

Datum: 30 juli 2013

Door: Mike Adams, the Health Ranger

Vertaling: Frank Bleeker

Foto: Afkomstig van de website, geplaatst bij artikel

Bron: http://www.naturalnews.com/041415_insanity_mass_poisoning_civilization.html

DISCLAIMER:

Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde

situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op

omstandigheden in de Verenigde Staten.

brengen en MSNBC presentatoren die kindermoord prediken (het doden van baby's)

door het 'post-geboorte abortus' te noemen.

Wat is de grondoorzaak van al deze waanzin?

Mensen vergiftigen zichzelf dood

Denk eens na over deze schokkende waarheden van de moderne maatschappij:

Ons voedsel wordt opzettelijk doorspekt met chemische vergiften om het mooi

rood te laten zijn (vlees - natriumnitriet), of meer intens te laten smaken smaak

(MSG), of waardoor het langer op de plank kan liggen (chemische

conserveringsmiddelen).

Onze geneesmiddelen hangen aan elkaar van fluor moleculen om ze zeer reactief

met hersencellen1 (SSRI's) te maken.

De vaccins worden geformuleerd met sporenniveaus van hersenbeschadigende

methylkwik en chemische adjuvantia die een 'ontstekingsreactie' in het

immuunsysteem veroorzaken, die toevallig ook autisme, epileptische aanvallen

en hersenschade veroorzaken.

Onze gazons worden bespoten met synthetische gifstoffen die de ziekte van

Alzheimer en depressies veroorzaken.

Onze watervoorziening wordt gebruikt als een giftige afvalstortplaats om

chemicaliën als fluoridenverbindingen te lozen, die anders als giftig afval zouden

moeten worden behandeld.

Voedsel die voor menselijke consumptie bestemd is, wordt opzettelijk ontdaan

van de meeste mineralen, vitaminen en voedingsstoffen om het maximum aan

ziekten te bevorderen, terwijl levensmiddelen voor consumptie door vee is

verrijkt met mineralen, vitaminen en voedingsstoffen om maximale gezondheid

te bevorderen. (Als je er geen idee van had, dat je voedsel is ontdaan van

voedingsstoffen, vraag jezelf dan eens af waarom je suiker en brood wit zijn,

terwijl de planten ze vandaan komen groen en bruin zijn ...)

De media leren het publiek dat goede voeding nutteloos is, maar dat

voorgeschreven medicijnen 'essentiële voedingsstoffen' zijn, noodzakelijk voor

een gezond leven.

Er zit lood in cosmetica, cadmium in rijst, arseen in zeewier, kwik in vaccins en

aluminium in bijna alles. Het menselijk ras wordt ernstig vergiftigd met zware

metalen.

1 http://www.naturalnews.com/brain.html

Deze toxinen veroorzaken hersenschade

Het cumulatieve effect van vergiftiging door metalen, fluoride vergiftiging, pesticiden

vergiftiging, vaccin vergiftiging en voedseladditieven vergiftiging is biochemische

hersenbeschadiging.

We leven in een maatschappij2 waarin 90% of meer van de bevolking letterlijk lijdt aan

een onherstelbare hersenbeschadiging. Dit is de reden waarom irrationaliteit overal

waar je kijkt in het wilde weg om zich heen slaat. Dit is ook de reden waarom mensen

dezelfde giftige stoffen blijven kopen die hen al hebben vergiftigd, waarna zij hun heil

zoeken bij medicijnen om de symptomen van die vergiftiging3 te maskeren, waardoor zij

zich nog verder met medicijnen vergiftigen.

Het is de reden waarom de nummer 1 behandeling voor kanker een chemische cocktail

('chemotherapie') is, die ervoor zorgt dat zich, als top bijwerking, meer kanker

ontwikkelt. En het is de reden waarom een snel groeiend deel van de bevolking nu totaal

niet in staat is om te lezen, om woorden te analyseren, in coherente zinnen te spreken of

zelfs deel te nemen aan iets dat lijkt op een rationele discussie.

De gevolgen van deze epidemie van hersenbeschadiging zijn verbijsterend. Om te

beginnen, is het gehele systeem van rechtvaardigheid en democratie waarop onze

republiek is gebaseerd, afhankelijk van gezonde mensen. Het heilige concept van een

'jury van jouw gelijken' hangt ervan af of je collega's gezond zijn. Het idee van de

stemming voor een openbare functie vereist ook gezonde kiezers om gezonde resultaten

te bereiken, en het 'vrije markt'-systeem van het kapitalisme en de keuze van de

consument gaat ervan uit dat consumenten rationele beslissingen nemen die deze markt

voortstuwen.

Maar dat is niet zo! De hersenen van consumenten worden beschadigd, vervolgens

worden zij gehersenspoeld, dom gemaakt en dom gehouden en gemanipuleerd. Kiezers

worden misleid en opzettelijk verward. Jury's worden gemanipuleerd en verkeerd

geïnformeerd.

In alle sectoren van de samenleving waar een groep gezonde mensen werd

verondersteld evenwicht en rede te herstellen, zitten nu krankzinnige lieden die de

samenleving nog verder de afgrond in jagen.

Wij leven in een tijdperk van metaalvergiftiging, chemische vergiftiging en

informatievergiftiging

Nooit eerder in de geschiedenis van de aarde is de toxische belasting van de mens zo

groot geweest (en tragisch). Nooit eerder was de kloof tussen het gezonde en het

krankzinnige zo breed (en dus gevaarlijk) geworden. We leven in een tijdperk waarin

rationaliteit vreemd is aan de massa. Als een heel eenvoudig voorbeeld, het maakt de

kiezers helemaal niets uit dat Obama vrijwel alle beloftes die hij tijdens zijn

verkiezingscampagne deed, met inbegrip van etikettering van GGO's, het sluiten van

Guantanamo Bay, het verminderen van het federale begrotingstekort, de bescherming

van klokkenluiders, de verbetering van de transparantie binnen de overheid, het bieden

2 http://www.naturalnews.com/society.html

3 http://www.naturalnews.com/poisoning.html

van betaalbare openbare gezondheidszorg en de bescherming van de Grondwet, heeft

geschonden.

Hij heeft elk van deze beloften op grove wijze overtreden, maar zijn aanhangers blijven

op de een of andere manier in hem geloven. Zo'n geloof is volkomen irrationeel. Het is in

feite krankzinnig.

Maar het is niet krankzinniger dan het geloof van degenen die blindelings achter de

regering Bush, of de regering Clinton aanliepen, of enige eerdere regering. Wat blinde

supporters allemaal gemeen hebben is dat hun hersenen beschadigd zijn en zij daarom

niet in staat zijn om rationeel te denken.

De situatie is zo pervers geworden dat iedereen die ook maar een spoor van rationaliteit

vertoont, direct en openlijk veracht wordt. Bijvoorbeeld, zij die de dreigende

economische ineenstorting zien (zoals Paul Craig Roberts en Gerald Celente), worden op

grote schaal belachelijk gemaakt omdat zij de economie en financiën begrijpen. Degenen

die de snelle opbouw van de maatschappij als politiestaat zien die momenteel

plaatsvindt (zoals Alex Jones), worden gebrandmerkt als complotdenkers. Degenen die

de gevaren van GGO's of de criminaliteit van de farmaceutische industrie (zoals ikzelf)

aan de kaak stellen worden gebrandmerkt als 'anti wetenschap' omdat we ons niet laten

bedriegen door de kwakzalvende wetenschappelijke dogma's van de biotech industrie

die voor de hoofdprijs (megawinsten) gaat.

Alleen hersenbeschadigde mensen worden nu als 'normaal' beschouwd, want dat is wat

publiekelijk wordt geaccepteerd. Als een persoonlijk voorbeeld hiervan: ik heb een

jonger, ver familielid, dat op de lagere school een wiskundig genie was. Hij kon twee 3-

cijferige getallen uit zijn hoofd, in enkele seconden vermenigvuldigen en was hard op

weg een wiskundig genie te worden. Maar toen hij op de middelbare school zat, ontdekte

hij dat slim zijn impopulair maakte. Dus hield hij zich van de domme en begon dom te

handelen om 'erbij te horen'. Hij werd erg populair binnen de 'incrowd' en

verwaarloosde zijn wiskundige genie.

Tot op de dag van vandaag heeft hij nooit zijn genius laten herrijzen, maar hij valt voor

de gemeenschappelijke waan van de hedendaagse jongeren, die allemaal geloven dat er

'banen op hen wachten' als ze van school af komen. De waarheid is dat deze jongen de

brui gaf aan zijn enige echte voordeel en nu geconfronteerd wordt met een leven van

middelmatigheid en conformiteit.

Dit is het probleem: Als de incidentie van hersenbeschadiging in de gehele samenleving

zo wijdverbreid is dat je door het vertonen van intelligent gedrag wordt gemeden als

een paria, de maatschappij zich al in de laatste fase van ineenstorten bevindt. Je staat te

kijken naar hoe het zich ontvouwt.

Waarom de Amerikanen uit de jaren 50 onze beste generatie vormden

Volwassenen die in de jaren '50 de maatschappij droegen, zijn in de jaren '20 en '30

opgegroeid met echt voedsel. Deze voedingsmiddelen bestonden voor een groot deel uit

vers voedsel, vaak uit eigen tuin. GGO's bestonden niet. Toxische vaccins waren

nauwelijks in beeld. Chemische additieven voor levensmiddelen werden zelden gebruikt

en farmaceutische producten werden beschouwd als geneesmiddelen die uitsluitend

werden gebruikt door zieke mensen, niet door de gehele bevolking.

Als gevolg daarvan streefden de meeste mensen die in de jaren '50 leefden er naar,

gezond en intelligent te zijn. Velen waren, volgens de huidige normen, ronduit geniaal.

De lagere school wiskunde die werd onderwezen in de jaren 50 waren onderwerpen

opgenomen die, vandaag de dag, onderdeel zijn van college cursussen: algebra en

elementaire geometrie bijvoorbeeld. Tienjarige kinderen in de jaren '50 konden

klassieke Amerikaanse romans lezen. Kinderen van vandaag kunnen nauwelijks

stripboeken lezen.

Ingenieurs en wetenschappers van de jaren '50 waren briljant, gezond en hip. Met niets

meer dan simpele, mechanische rekenliniaal, konden ze op hoogstaande wiskundige

berekeningen uitvoeren die de huidige hoogleraren van ontzag ineen zouden doen

krimpen. Maar de wetenschappers van vandaag zijn vaak net corporate hacks die

frauduleuze wetenschap de wereld in spuwen met betrekking tot gepatenteerde

medicijnen of GGO-zaden.

In de late jaren '40 en in de jaren '50, zwengelde 'Big Food' haar fabrieken aan, en joeg

bewerkt, van voedingsstoffen ontdaan voedsel de wereld in, in een tempo zoals in de

geschiedenis van de menselijke beschaving nog nooit eerder is gezien. De kinderen van

de jaren '60 werd dus grootgebracht met 'imitatie' voedingsmiddelen - dingen die er

voedzaam uit zagen en smaakten, maar de echte voeding misten. Tegen de jaren '70,

aten ze allemaal wit brood en werden ze volgespoten met vaccins, geformuleerd met

verborgen kanker virussen zoals SV40.

Toen de jaren '80 hun intrede deden, werden Amerikanen die zijn opgegroeid waren

met surrogaatlevensmiddelen zielig en lui, en in de jaren '90 werden ze leden zij aan

waanvoorstellingen en vielen voor de dot-com boom, die al snel een mislukking werd. In

de vroege jaren 2000, had Amerika volledig de 'hersenbeschadiging'-modus bereikt, die

alleen maar werd versterkt door de komst van George W. Bush, 's lands eerste ware

president met een hersenbeschadiging, die moeite had zijn zinnen of gedachten af te

maken, wat blijkbaar de reden is waarom hij zo populair is bij kiezers die dezelfde

cognitieve handicap deelden.

De kinderen die in het begin van de jaren '90 werden grootgebracht met medicijnen via

doktersrecept en junkfood zijn nu de jonge kiezers in de samenleving. Ze zijn Obamaaanhangers

en ze zijn zwaar beschadigd door metalen, pesticiden, vaccins, GGO's en

synthetische chemicaliën. Deze generatie is volstrekt onbekwaam om zelfs maar de

basisbegrippen van de wiskunde, geschiedenis, wetenschap of zelfs taal te leren of

begrijpen. Functioneel analfabeet en cognitief vernietigd, zijn zij de nieuwe 'zero-class

werknemers', waarop de economie van Obama is gebaseerd. Ze hebben geen

vaardigheden, geen drijfveren en in wezen hebben zij geen andere waarde dan voor de

samenleving dan het verrichten van eenvoudige handenarbeid vaardigheden die

binnenkort zullen worden vervangen door humanoïde robots.

Maar hier in Amerika hebben ze nog steeds een stem. En dat is precies de reden waarom

politieke campagnes zullen blijven toegeven aan hun onwetendheid, alle rationaliteit

tartend in de zoektocht naar de gevolmachtigde populaire steun van de grote massa die

geen benul heeft van wat er gaande is.

Rush Limbaugh noemt deze mensen "low-information" kiezers (kiezers die over weinig

of geen informatie beschikken). Maar hij heeft slechts voor de helft gelijk in. Ze hebben

niet alleen weinig informatie, ze zijn klinisch hersenbeschadigd. Je kunt alle informatie

die je wilt over ze heen gooien, maar bij niemand blijft het hangen. De hersenen

beschikken niet meer over de neurologie om zinvolle informatie op te slaan, te

verwerken en terug te halen.

In feite zijn ze niet meer functionerende leden van een beschaafde samenleving.

Je bent omringd door een hersenbeschadigde massa

Deze mensen zijn overal om je heen, ze werken bij de gemeente waar je woont, ze

nemen de bestelling op in het restaurant, ze schuiven papierwerk bij het lokale

verzekeringskantoor, ze storten beton voor je volgende huis, ze stellen zelfs de diagnose

bij de lokale gezondheidskliniek. Zij vormen de maatschappij die je om je heen ziet en zij

zijn de reden dat de maatschappij afbrokkelt.

Ze zijn het slachtoffer, natuurlijk ... slachtoffers van het dodelijke 'wetenschappelijke'

dogma van chemicaliën, GGO's, kwakzalvergeneesmiddelen en giftige vaccins. De schade

is echter inmiddels zo wijdverbreid en zo compleet dat de maatschappij nooit meer zal

herstellen. Vanaf hier gaat het bergafwaarts met de gelobotomiseerde massa totdat de

maatschappij keihard in elkaar klapt en een massaal uitsterven volgt.

Op een dag zal rationaliteit en intelligentie opnieuw worden gewaardeerd als een te

waarderen eigenschap en zal dit bij onze jeugd worden aangemoedigd. Als die dag komt,

zul je getuige zijn van de wedergeboorte van een beschaving die uit de as van onze

hedendaagse 'hersenbeschadigde' samenleving opstijgt. Historici zullen het tijdperk van

2000 - 2020 natuurlijk beschouwen als de meest bizarre in de menselijke geschiedenis,

waar kapotte neurologie geleid tot een kapotte samenleving ... en uiteindelijk tot een

wereldwijde ineenstorting die voor het massale uitsterven zorgde.

De les van dit alles? Wanneer het voedsel geen voedingswaarde meer heeft, en in plaats

daarvan een drager van gif wordt, kan de maatschappij niet overleven. Als je de

maatschappij wilt herstellen, zul je eerst het voedsel moeten herstellen.

.........................................................................................................................................................

- Geen tandpasta meer nodig en toch schone tanden? -

Tanden poetsen met

zon licht !

De Soladey ionische tandenborstel is een duurzame eco-tandenborstel die werkt op lichtenergie, met in de borstel een lichtgevoelig materiaal.

Als tijdens het poetsen licht op de borstel valt, dan komen negatief geladen elektronen vrij.

Je tandplak en tandaanslag hebben een positieve lading en plakken daardoor op je tanden, zoals een ballon tegen het plafond blijft plakken nadat die tegen een trui ofzo aan is gewreven en statisch is geladen.

De negatief geladen elektronen uit het gepatenteerde titanium dioxide staafje in de borstelkop van de Soladey komen via je mondvocht bij je tanden en neutraliseren daar de tandplak, waardoor dit zijn plakkerigheid verliest en onschadelijk wordt.

Hetzelfde werkingsprincipe van ionisatie wordt vaker toegepast, bijvoorbeeld in ioniseer-units die woonruimtes zuiveren van schadelijke en ruikende deeltjes.

Versterking van de werking van je eigen speeksel

Als de electronen uit de titaniumoxide in de hals van de Soladey tandenborstel vrijkomen in een vochtige omgeving zoals je mond, dan verminderen ze dus de plakkerigheid van de schadelijke bacteriën, want die blijven juist plakken door hun ionische lading.

Nu bevat speeksel in je mond van nature ook al antistoffen tegen schadelijke bacteriën.

Die zelfreinigende werking van je eigen speeksel heeft heel lang goed gewerkt. Dat blijkt namelijk uit de uiterst gezonde gebitten van afgelegen stammen die geen westers voedsel kennen. Die mensen kunnen zonder tandenborstel en tandpasta.

Wij eten echter wel westers voedsel en hebben daarom wel hulp nodig.

De ionische werking van de Soladey tandenborstels versterkt eigenlijk gewoon de werking van je eigen speeksel. Samen bestrijdt dit de tandplak en tandaanslag op je tanden, ook op moeilijke plaatsen.

Je hebt hierdoor geen tandpasta meer nodig voor schone, gladde tanden. De meeste mensen hoeven hierdoor minder of zelfs niet meer te flossen, omdat de ionisatie ook eenvoudig de tussenruimtes bij de kiezen bereikt.

.

Is de Soladey ionische tandenborsel iets voor mij ?

Natuurlijk poetsen mensen inmiddels al meer dan 100 jaar met tandpasta. Alleen daar zitten vaak stofjes in die niet allemaal even onschadelijk zijn, zoals fluoride.

Als je dat niet zo boeit, dan is de ionische tandenborstel niks voor je.


Maar als je wat meer weet van onnatuurlijke belasting van dit soort stoffen op je lichaam, dan vind je het de investering wellicht wel waard.

Volgens

Frank Goossens

van de Tandheelkundige Voorlichtingsdienst en intussen vele andere tandartsen, is de Soladey ionen-tandenborstel de investering zeker waard.

Ook internationaal bekende gezondheidsgoeroes als

Andreas Moritz en Nadine Artemis

prijzen de Soladey ionische tandenborstels aan in hun strijd voor natuurlijke mondverzorging.

Wetenschappelijk en klinisch bewezen werking

Soladey heeft een gepatenteerd lichtgevoelig titanium-dioxide (TiO2) staafje in de borstelkop, waarvoor

wetenschappelijk & klinisch bewezen

is dat het tandplak effectiever verwijdert dan andere tandenborstel(s).

Keuze uit type ECO (basis) of J3X (luxe)

U heeft sinds kort de keuze uit de Soladey ECO en J3X. ECO is het basistype, dat al vele jaren zijn werk fantastisch doet. De J3X is nieuw en pas sinds april buiten Japan verkrijgbaar, waar het alweer enkele jaren te koop is. De J3X heeft een extra zonnecel die aan het einde van het handvat extra licht vangt. Hierdoor:

vangt de borstel nog volop licht als u de achterste kiezen poetst

activeer je zelfs met je mond dicht toch nog het titanium staafje

doet eventueel gebruikte (schuimende) tandpasta niet de gehele werking teniet omdat er geen licht meer het lichtgevoelige staafje kan vallen

Als je met open mond poetst en geen (schuimende) tandpasta gebruikt werkt de ECO nog steeds perfect voor u.

Ook de tandenborstel zelf is duurzaam

De body - het handvat met titanium staafje - gaat in principe een levenlang mee. Alleen eventuele schade zal de levensduur korter maken. Wat slijt aan de borstel zijn de haartjes van de borstelkop, maar deze zitten op een vervangbare opzetborstel; deze kun je bovendien in meerdere hardheden, vormen en formaten krijgen.

Opzetborstels blijven vervangbaar

De verwisselbare Soladey opzetborstels hebben al 30 jaar dezelfde - zeer degelijke - opklem-constructie en zullen die ook in de toekomst houden. U hoeft dus niet bang te zijn dat u in de toekomst geen passende opzetborstels meer kunnen bijbestellen. Ze passen niet alleen op de ECO - ook op de J3X passen gewoon dezelfde opzetborstels. Het enige wat in afgelopen jaren is veranderd, is dat er nog een type opzetborstel - de tapered- is bij gekomen.

De tapered borstel is een echte aanwinst voor bijvoorbeeld mensen die met de gewone borstels moeite hebben om tussen over elkaar gegroeide tanden te poetsen. De tapered heeft getande haarpunten die gemakkelijker in moeilijke plaatsen kunnen komen. De hardheid van de borstelharen is medium, maar het gevoel is soft.

 

............................................................................................................................................................

De Bokashi keukenemmer fermenteer je eigen keukenafval in huis.

Met de Bokashi keukenemmer fermenteer je eigen keukenafval in huis. Door keukenafval te mengen met een beetje Bokashi-starter (dat te koop is) ontstaat er waardevol organisch materiaal. De toegevoegde Effectieve Micro-organismen in de Bokashi-starter zorgen ervoor dat de aanwezige verse GFT-afval gaat fermenteren en dus niet gaat rotten.

Afmetingen van de emmer: 31x27x35cm

Hoe deze keukenemmer gebruiken
Je kan zelf GFT-Bokashi maken van kleingemaakt keukenafval en iedere andere soort plantenresten. Bij een goede fermentatie krijgen rotting en stank geen karts.

Bereiding:

 1. Snij GFT-afval in kleine stukjes.
 2. Verdeel een kleine hoeveelheid Bokashi-starter op de bodem van de keukenemmer.
 3. Breng een laag van verse GFT-afval in de emmer.
 4. Verdeel opnieuw een kleine hoeveelheid Bokashi-starter op de GFT-afval.
 5. Druk de GFT-afval aan.
 6. Sluit de Bokashi-keukenemmer goed af met het deksel.
 7. Herhaal dit proces tot de emmer vol is.
 8. Tap dagelijks het verzamelde sap af.. Dit sap kan gebruikt worden als plantenvoeding voor kamer- en tuinplanten. Verdun het Bokashi-sap met 100 delen water.
 9. Laat de GFT 1-2 weken in de Bokashi keukenemmer fermenteren.
 10. De GFT-Bokashi is klaar wanneer het een zoetzure geur heeft.
 11. Deze kan nu rechtstreeks worden ingewerkt in de bodem van de tuin of opgeslagen worden bij de overige compost, om later in te werken.
 12. Praktisch gebruik van GFT-Bokashi staat verder in deze brochure.

Waarde van GFT-Bokashi
In tegenstelling tot gewone compost blijft in GFT-Bokashi de energie bewaard.

Bokashi zorgt voor een:

 • Goede voeding voor het bodemleven.
 • Ontgiftende werking op de bodem.
 • Goed leefmilieu voor micro-organismen.
 • Snellere beschikbaarheid van de opneembare voedingsstoffen voor de plant.

De Effectieve Micro-organismen die in de Bokashi aanwezig zijn, zorgen voor:

 • De productie van allerlei belangrijke bio-actieve stoffen, zoals enzymen, natuurlijke antibiotica en groeihormonen, vitaminen en anti-oxidanten.
 • Een verschuiving naar een opbouwende ziekteonderdrukkende bodem.
 • Een grotere microbiele diversiteit en activiteit.

Wat is Bokashi?

Bokashi is het Japanse woord voor "goed gefermenteerd organisch materiaal". De organische materialen worden luchtdicht verpakt. Zo kan een fermentatieproces plaatsvinden waarbij nuttige stofwisselingsproducten van micro-organismen ontstaan. Deze conserveringstechniek behoud de energie in het product. Net als bij zuurkool krijgt de Bokashi een hogere voedingswaarde dan het niet gefermenteerde organische stoffen.

Bokashi is geschikt als bodemverbeteraar en is een voedingsbron voor micro-organismen die in de bodem leven. Deze vestigen zich daardoor definitief in de bodem, vermeerderen zich en domineren over de aanwezige schadelijke bacterien, virussen en schimmels.

Traditioneel gebruikt men in Japan Bokashi om de microbiele diversiteit in de bodem te verhogen en planten te voorzien van bio-actieve voedingsstoffen, zoals groeihormonen, antibiotica, vitamines en aminozuren. Planten krijgen zo meer essentiele energie en een grotere weerbaarheid tegen schadelijke bacterien en schimmels.

De neutrale micro-organismen die in een ziekteverwekkende bodem eerst kozen voor de, tot dan toe, overheersende schadelijke micro-organismen, zullen zich nu aansluiten bij de effectieve micro-organismen van EM. Een ziekte-verwekkende bodem wordt zo een ziekteonderdrukkende bodem.

Binnen de land- en tuinbouw is dit de meest effectieve, duurzame manier om meer profijt uit de bodem te halen.
Bokashi-starter:
basis product voor eigen bodemverbeteraar
Om je te helpen bij het zelf te maken van de unieke bodemverbeteraar is er een basis product ontwikkeld, genaamd Bokashi-starter. Het hoofdbestanddeel hiervan vormt tarwezemelen (een geconditioneerd restproduct uit de industrie), die zijn gefermenteerd met EM Actief. De nuttige micro-organismen uit de EM Actief hebben de zemelen omgezet tot een hoogwaardig gefermenteerd product met een opmerkelijke zoet zure geur.

De Bokashi-starter is een vast product en verdient voor de toepassing van de productie van GFT-Bokashi de voorkeur ten opzichte van de vloeistof EM Actief. Bij EM Actief bestaat de kans namelijk, dat het vochtgehalte van de GFT-Bokashi te hoog wordt. Om deze reden is er dan ook een speciale keukenemmer ontworpen die het teveel aan vocht kan aftappen, de zogenaamde Bokashi Keukenemmer.
Met behulp van Bokashi-starter maak je van je eigen organisch afval dus een bodemverbeteraar die zowel de voeding, de structuur, de water- en luchthuishouding en het leven in de bodem bevordert.

...........................................................................................................................................................

Preventief Borstonderzoek door Medische Thermografie -
Stralingsvrij, Pijnloos en Veilig.


Medische Thermografie is - meer dan andere
onderzoeksmethoden - uitermate geschikt voor de vroege
... opsporing van signalen die kunnen duiden op een
kwaadaardige aandoening in de borsten.


Het is daarom de hoogste tijd om meer bekendheid te
geven aan deze vorm van borstonderzoek. Vanwege de
nauwkeurige meetwaardes, de voordelen voor de vrouw
en het vroege stadium waarin afwijkingen kunnen worden
opgespoord! En de hoogste tijd om vrouwen te vertellen
dat ze een keuze hebben!

Heb je interesse in een laagdrempelige check van je borstgezondheid?

Maak dan een afspraak via Allesisliefde.com. Een verwijsbrief is niet nodig.

............................................................................................................................................................

Het gevaar van het gebruik van HORMOON verstorende stoffen- consumenten producten- bij zwangere vrouwen en hun ongeboren baby s.

Hieronder een link van een TV uitzending;http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1385247

.......................................................................................................................................................

Aan: Inspectie Gezondheidszorg, Gezondheidsraad, RIVM, Lareb, Nederlandse vereniging kindergeneeskunde. Nederlands Huisarts Genootschap.

Copie aan:

Medisch Contact.

Dringend verzoek om met spoed aandacht te besteden aan onderstaand mogelijk structureel en ernstig gezondheidszorgprobleem.

Vaccinbijwerking of kindermishandeling ??

Samenvatting.

Analyse van medische dossiers van drie babys met hersen- en netvlies- bloedingen optredend na vaccinatie, maakt ITP (immuun of idiopatische trombocytopenie) t.g.v. vaccinatie of infectie zeer waarschijnlijk als bloedingsoorzaak. Vaccin-geïnduceerd vit-C tekort is een alternatieve verklaring. Ten onrechte wordt in dergelijke gevallen door artsen en instanties eenzijdig gefocust op kindermishandeling. Logische aanbevelingen voor instanties en artsen worden beschreven.

Aanleiding.

Het afgelopen half jaar ben ik betrokken geraakt bij en heb de medische dossiers bestudeerd en rapportages geschreven over drie gevallen van baby’s waarbij enkele weken na de tweede RVP-vaccinatie-cocktail (DKTP-Hib-HepB en pneu) een combinatie van oudere en verse subdurale- (rond de hersenen) en retina- (oognetvlies) bloedingen gevonden werd.

In al deze gevallen meenden de artsen hiervoor geen medische verklaring te kunnen vinden hetgeen leidde tot AMK-melding (meldpunt kindermishandeling), jeugdzorg die OTS wilde (onder toezicht stelling) en veel te lang durende strafzaken wegens vermeende kindermishandeling. Eén jongetje lijkt redelijk hersteld, een tweede is blijvend visueel en cerebraal gehandicapt en de derde is overleden t.g.v. de te ernstige hersenbloedingen. Deze drama’s laten mij niet los. Op deze wijze vraag ik hiervoor met spoed serieuze aandacht aan alle mogelijk betrokken artsen en instanties.

Ziektegeschiedenissen.

De drie ziektegeschiedenissen tonen opvallende overeenkomsten, namelijk:

Kerngezonde baby’s tot de eerste RVP-vaccinatie.

Langdurig kwakkelen vanaf de eerste vaccinatie; spiertrekkingen, naar het hoofd grijpen, slecht drinken, wisselend koorts, abnormaal lang en veel huilen vooral bij neerleggen dat vaak overging door weer rechtop pakken van het kind. Er waren momenten van wegrakingen en soms deden zich meerdere ALTE’s voor (acute live threatening event). Alle drie kwamen via de eerstehulp in het ziekenhuis na een aanval van bewusteloosheid of een ALTE. Alle drie hadden petechie (kleine huidbloedinkjes) gehad. Steeds werd geadviseerd om ondanks de klachten door te gaan met het vaccinatieschema, zelfs na een eerdere ALTE en één keer met een week uitstel wegens de petechie. Bij geen van drieën was er in de thuissituatie sprake van aanwijzingen of risicofactoren voor kindermishandeling. De ogenschijnlijk onverklaarbare combinatie van subdurale- en retina- bloedingen was op zich voldoende aanleiding voor de ingrijpende gerechtelijke stappen. Dat komt doordat deze combinatie van bloedingen ook beschreven is bij het SBS (shaken baby syndrome).

Het laboratoriumonderzoek bij alle drie toonde afwijkende trombocyten (bloedplaatjes) aantallen. Bloedplaatjes zijn essentieel voor de stolling en dus het voorkómen van bloedingen. Deze kinderen hadden afwisselend eerst te weinig en later soms teveel trombocyten, steeds in enkele dagen in aantal normaliserend. Andere aanwijzingen voor een stollingsstoornis, stofwisselingsstoornis of infectie die de bloedingen voldoende kon verklaren kwamen niet uit uitgebreid aanvullend onderzoek.

Jannes Koetsier, arts, med.adviseur – big-regnr: 29022117701 Cantharel 40, 9685EB Blauwestad www.degezondepatient.nl - jth.koetsier@gmail.com tel 0597-852132 – gsm 0653 909783

2

Medische overwegingen.

De ziektegeschiedenissen en de klachten van deze kinderen wijzen op problemen in het hoofd. Met name de combinatie met de petechie is zeer suspect voor een (tijdelijke) stollingsstoornis die tot de bloedingen leidde en niet voor mishandeling zoals SBS ook al lijken de bloedingen ook bij SBS te kunnen passen.

Is een type stollingsstoornis die bij deze gevallen kan passen in ander verband bekend en in de leerboeken beschreven? Ja wel degelijk: ITP; een te laag aantal bloedplaatjes als reactie op een infectieuze prikkel waarbij vaak de oorzaak niet wordt vastgesteld.

Er zijn twee vormen van ITP beschreven: de chronische vorm en de acute spontaan herstellende vorm. De acute vorm komt vooral voor bij jonge kinderen en men beschouwt een immuunprikkel door een (onopgemerkte) infectie of door vaccinatie als mogelijke trigger voor de verlaging van het aantal trombocyten. Vaak verloopt deze acute ITP onschuldig, soms met petechie of neusbloedingen maar in zeldzame gevallen zijn subdurale- en retina- bloedingen bij de acute vorm van ITP beschreven. De ernst kan dus per geval zeer verschillen.

Men moet zich realiseren dat onze trombocyten normaal een levensduur hebben van 8 tot max 10 dagen. Hierdoor is een afwijkend trombocyten aantal, zowel teveel als te weinig, na enkele dagen verdwenen en kan dus geheel buiten de waarnemingen blijven. Maar bij deze drie baby’s gaf zelfs het wel bekende afwijkende trombocyten aantal geen aanleiding tot overwegingen inzake een mogelijke ITP. Ik vrees dat dit exemplarisch is voor meer gevallen. De trombocyten-dip bij de acute ITP wordt vermoedelijk gevolgd door een tijdelijk reboundeffect met een te hoog trombocyten-aantal, hetgeen door trombo-embolietjes (verstoppinkjes door plaatjes-klontering) in de kleine vaten van huid, hersenvliezen en netvlies ook tot de beschreven petechie en bloedingen zou kunnen leiden.

Er is buitenlandse literatuur waarin door vaccinatie geïnduceerd vit-C tekort als mogelijke bloedingsoorzaak wordt genoemd. In deze drie dossiers zijn geen vit-C waardes vastgelegd. Derhalve kan ik daarover bij deze baby’s geen veronderstellingen uiten.

Bloedingen na vaccinatie.

ITP na vaccinatie is gemeld en beschreven in bijvoorbeeld het jaarrapport van het Lareb over 2012 (bijwerkingen registratie). Ook in de postmarketing surveillance over ‘Infanrix-hexa’ (het DKTP-Hib-HepB-vaccin in het RVP van fabrikant GSK) wordt melding gemaakt van meerdere gevallen van ITP na deze vaccinatie. Een verband met de vaccinatie achten Lareb en fabrikant niet bewezen maar is volgens hen ook niet met zekerheid uit te sluiten.

Registraties van lage vit-C-waardes na vaccinatie zijn bij Lareb en fabrikant niet te vinden.

Wel is het van belang ons te realiseren dat in niet alle gevallen van ALTE’s die spontaan snel herstellen of die tot bijvoorbeeld wiegedood leidden, hersenonderzoek plaatsvindt waardoor wellicht een mogelijke hersenbloeding als oorzaak niet wordt opgemerkt. Ook moeten we ons realiseren dat veel calamiteiten na vaccinatie door meldings-verzuim niet in de bijwerkingen-registraties terecht komen, aldus ook het Lareb.

Aanbevelingen: Gericht informatie verzamelen. Richtlijn-aanpassing om onnodig extra trauma bij ouders te vermijden.

Het drama voor de ouders van een overleden of hersenbeschadigd kind mag niet onnodig leiden tot een bijkomend justitieel drama wegens onterechte verdenking op kindermishandeling. De vergoeilijking dat de goeden onder de kwaden moeten lijden bij AMK-meldingen is hier tekort door de bocht. Derhalve zijn mijns inziens de volgende dringende aanbevelingen voor betrokken instanties en collega artsen voor de hand liggend:

Jannes Koetsier, arts, med.adviseur – big-regnr: 29022117701 Cantharel 40, 9685EB Blauwestad www.degezondepatient.nl - jth.koetsier@gmail.com tel 0597-852132 – gsm 0653 909783

 

Thans wordt veel te lichtvaardig besloten om een kind dat slecht heeft gereageerd op de eerste vaccinatie toch opnieuw met dezelfde vaccins te injecteren. Bijvoorbeeld hersteld van een ALTE of van klachten rond hoofd en hersenen zoals beschreven in deze ziektegeschiedenissen, of na het op stollingsstoornis wijzende fenomeen van de petechie. Het lijkt toch overduidelijk dat hier het risico op ernstige bijwerking zoals ITP sterk verhoogd is. Dat specifieke kind heeft dit immers bewezen. Trombocyten-aantallen en vit-C-waardes zouden herhaaldelijk gecheckt moeten worden.

 

De richtlijnen van de kinderartsen inzake onderzoek en behandeling van ALTE dienen te worden aangepast. In die zin dat nadrukkelijk wordt gekeken naar aanwijzingen voor ITP of vit-C tekort in combinatie met een verhaal van petechie en klachten zoals bij deze drie tot de eerste vaccinatie gezonde baby’s. Op dit moment ontbreekt überhaupt het advies om te kijken naar mogelijke vaccinbijwerkingen waardoor toch al getraumatiseerde ouders ook nog eens, mogelijk onnodig, met jeugdzorg en justitie te maken kunnen krijgen door te snelle AMK-melding. Het advies in deze ALTE-richtlijn om na een goed afgelopen ALTE gewoon door te gaan met het vaccinatieschema dient te worden gewijzigd. Ook door het RIVM uiteraard.

 

Het AMK moet alvorens jeugdzorg en justitie in te schakelen eerst de medische mogelijkheid van ITP na vaccinatie uitsluiten, zeker bij het ontbreken van enige risicofactor of positieve aanwijzing voor kindermishandeling. Dus geen ‘indek-gedrag’ door moeilijke keuzes naar jeugdzorg en rechters door te schuiven.

 

De NODO-procedure (nader onderzoek doodsoorzaak bij alle minderjarige sterfgevallen zonder duidelijke oorzaak) dient voor baby’s tot 1 jaar oud te worden uitgebreid met onderzoek naar aanwijzingen voor ITP of vit-C tekort na vaccinatie alvorens justitie in te schakelen.

 

Echt onafhankelijke retrospectieve analyse van mogelijke ITP gevallen is nodig bij kinderen die hersenschade en of visusschade opliepen dan wel overleden in een periode van dagen tot circa drie maanden na vaccinatie volgens het RVP (klachtenhistorie wijzend op hersenprobleem? afwijkende trombocyten aantallen? Vit-C tekort? petechie?). Dat zal geen bewijzen maar wel aanwijzingen kunnen opleveren. Epidemiologisch onderzoek kan meer bewijs opleveren voor een verband tussen kindervaccinatie en het zeldzame maar soms ernstige risico van ITP of bloeding door vit-C tekort. Duidelijkheid is dringend vereist inzake de ernst van dit probleem. Er kunnen immers meer gevallen zijn dan we denken en hopen. Voor dit soort onderzoek is begrip van het immunologische mechanisme niet nodig en bovendien erg lastig gezien de complexe samenstelling van de vaccins. Wel relevant is uiteraard of is na te gaan of aanpassingen van de vaccins (toevoeging Hep-B?) of van het vaccinatie-schema van invloed zijn geweest op de incidentie.

Blauwestad 18 okt 2013.

Jannes Koetsier, arts.

Geen belangenverstrengeling te melden, slechts oprechte zorg.

Geen belangen bij enige met GSK concurrerende vaccinfabrikant,

noch bij de NVKP (‘nederlandse vereniging kritisch prikken’).

Vervolg: reacties van de instanties tot 14 dec 2013: zie pag 4

Jannes Koetsier, arts, med.adviseur – big-regnr: 29022117701 Cantharel 40, 9685EB Blauwestad www.degezondepatient.nl - jth.koetsier@gmail.com tel 0597-852132 – gsm 0653 909783

 

Reacties tot 14 december van de op 18 okt aangeschreven instanties:

RIVM, verantwoordelijk voor het RVP (Rijks Vaccinatie Programma) stuurde uitsluitend een ontvangst bevestiging.

Het Lareb liet weten dat ITP na vaccinatie inderdaad in zeldzame gevallen kan voorkomen.

IGZ (Inspectie Gezondheidszorg) stuurde een berichtje waarin voor vaccinbijwerking naar het Lareb werd verwezen.

Op 5 dec is bij IGZ tegen twee consultatie-bureau’s door ondergetekende op verzoek van en namens de ouders een klacht ingediend wegens handelen in strijd met de bijsluiter van het vaccin Infanrix-hexa waarin staat dat een kind het vaccin niet meer mag krijgen bij klachten van het zenuwstelsel na een eerdere vaccinatie. Dat gebeurde in deze gevallen dus wel en lijkt een structureel probleem, zodat IGZ-onderzoek is aangewezen om herhaling te voorkomen.

IGZ heeft nog niet gereageerd op deze klachten, maar 5 dec is ook nog erg recent.

Ouders en ondergetekende overwegen ook een klacht bij IGZ in te dienen tegen de twee betrokken universitaire ziekenhuizen.

 

Sorteer op
 • Ecologisch tuinieren voor beginners door Velt
  Ecologisch tuinieren voor beginners door Velt

  AuteurGeert Gommers
  UitgeverSamenwerkende Uitgevers VOF
  Verschijningsdatumaugustus 2014
  Afmetingen223 x 181 x 5 mm
  BindwijzePaperback
  TaalNederlands

  Overzichtelijke en praktische handleiding voor het beginnen met een…

  € 9,99
© 2010 - 2024 www.allesisliefde.com | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel